667193 vizitatori - 13.12.2019
RECOMANDĂ PRINT HARTA SITE

Despre proiect

Despre proiectul "Pe urmele argonauţilor"

Despre proiect

Unitatea administrativ-teritorială Istria implementează proiectul “Pe urmele argonauţilor: promovarea traseului turistic Constanţa, Istria, Cheile Dobrogei”, finanţat de Programul Operaţional Regional, Axa Prioritară 5 “Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de intervenţie 5.3. “Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, în baza contractului de finanţare nr. 1228/14.02.2011 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Scopul proiectului este de a pune în valoare biodiversitatea şi patrimoniul cultural-istoric al zonei Istria-Cheile Dobrogei, în cadrul traseului tematic “Pe urmele argonauţilor”, printr-o campanie de promovare unitară, adaptată tendinţelor turistice naţionale. Traseul tematic se adresează turistilor-excursionisti, interesaţi în a trăi o experienţă culturală, tendinţă manifestată din ce în ce mai mult la nivel global şi naţional. Proiectul urmăreşte crearea unei identităţi culturale a zonei Istria – Cheile Dobrogei pe plan local şi naţional, creşterea competitivităţii ofertei turistice locale prin implementarea unui sistem eficient de promovare şi exploatare a ecoturismului şi turismului cultural şi reţinerea turiştilor prin informare turistică, urmărindu-se astfel un impact zonal şi o coordonare a eforturilor de dezvoltare.

Viziunea de dezvoltare turistică a traseului tematic „Pe urmele argonauţilor” răspunde punctelor slabe identificate la nivelul strategiei de dezvoltare a localităţii Istria pentru perioada 2007-2013, respectiv: lipsa unor programe de promovare a potenţialului turistic, inexistenta unor pachete turistice, slaba legătură cu organismele acreditate la nivel naţional în vederea unei mai bune colaborări pentru valorificarea turistică a zonei sau interes redus pentru zonă, datorită slabei dezvoltări economico-sociale.

În contextul obiectivelor de modificare a percepţiei turistilor asupra traseului turistic Constanţa – Istria – Cheile Dobrogei, se propune ca mesaj de poziţionare: “Pe urmele argonauţilor”, ca expresie a tipului de drum care reface calea esenţială a omului. Mesajul susţine ideea călătoriei de cunoaştere a patrimoniului natural şi cultural local şi european, prin explorarea ofertei extra-litorale a zonei. Zona Istria – Cheile Dobrogei reprezintă, astfel, spaţiul adecvat pentru a începe o călătorie, fiind locul unde se poate face cu siguranţă primul pas în cultura europeană.

Traseul turistic urmăreşte promovarea următoarelor obiective: Rezervaţia Biosferei Delta Dunării – Grindul Chituc, Grindul Lupilor, Complexul lagunar Razim-Sinoe, Rezervaţia ornitologică Histria-Sinoe, Refugiul ornitologic Corbu-Nuntaşi-Histria; Cheile Dobrogei, Gura Dobrogei, Masivul Geologic Cheia, Situl arheologic Cetatea Histria, Biserica “Sf. Nicolae” din satul Istria, Peştera-locuire Sf. Ioan Casian, Mănăstirea Sf. Ioan Casian.

Formele de turism care vor fi promovate pentru traseul turistic Constanţa – Istria – Cheile Dobrogei, sunt turismul cultural şi ecoturismul. Termenul de ecoturism este utilizat adesea ca echivalent al turismului durabil si sugerează faptul ca toţi cei implicaţi într-o activitate turistică, turişti sau prestatori, trebuie să adopte o atitudine responsabilă faţă de destinaţia turistică. Este vizat turismul tip „excursie”, continuu (permanent), organizat pe întreaga durată a anului calendaristic, cu un caracter dinamic, în care turistul este vizitatorul temporar care nu petrece mai mult de 24 de ore într-o zonă turistică.

Campania de promovare a traseului turistic «Pe urmele argonauţilor» se desfăşoară pe durata a patru sezoane, prin distribuirea a 2,4 milioane de pliante şi 6.000 de brosuri atât la nivel local, cât şi naţional. De asemenea, în cadrul proiectului se vor realiza filme de promovare turistică a obiectivelor din zona Istria-Cheile Dobrogei, website-ul traseului turistic, precum şi 22 de panouri informative amplasate în apropierea obiectivelor turistice de pe traseu, pentru o mai bună orientare a turiştilor-vizitatori. Materialele de promovare vor pune accent pe valorificarea şi promovarea resurselor turistice naturale şi antropice din zona Istria – Cheile Dobrogei şi vor fi diseminate către 400 de locaţii de pe litoral şi din judeţul Tulcea, centre de informare turistică, muzee, agenţii de turism şi de transport local, târguri şi expoziţii organizate în scop turistic.

Proiectul are o durată de implementare de 24 de luni, în perioada 15.02.2011 – 14.02.2013. 

Mai multe despre Despre proiect:

Regio - Initiativa locala. Dezvoltare regionala www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

© Unitatea Administrativ Teritorială Istria, judeţul Constanţa